Υπηρεσίες Φύλαξης Guard Security

Συστήματα Συναγερμού – Φύλαξης, Υπηρεσίες Καθαρισμού

Αντικείμενο της εταιρίας είναι αφενός η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, ο σχεδιασμός, η παρουσίαση ολοκληρωμένων προτάσεων, η εγκατάσταση και η συντήρηση συστημάτων ασφαλείας, οι οποίες καλὑπτουν ὁλο το φάσμα των υπηρεσιών ασφαλείας των κτιριακών εγκαταστάσεων και αφετέρου η παροχή υπηρεσιών καθαρή.

Η μακροχρόνια εξειδίκευσή της στα συστήματα ασφαλείας και στις υπηρεσίες καθαρισμού, της δίνουν ένα σαφές προβάδισμα σε ὁτι άφορα τη διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων στα πεδία που δραστηριοποιείται, όπως:
Εμπορικά κέντρα, Κέντρα άθλησης, Κτιριακά συγκροτήματα, Συγκροτήματα κατοικιών

Δέσμευση της εταιρίας
Σαφής δέσμευση της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών / προϊόντων και του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί τόσο στον τομέα των υπηρεσιών ασφαλείας όσο και στον τομέα υπηρεσιών καθαριότητας.

Η εταιρία εκτελεί τα συμβόλαια που αναλαμβάνει με σαφείς εγγυήσεις για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της σύμβασης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων στοχεύοντας πάντα στην πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.