Ιδιωτικό ΚΕΠ Σπάρτης i-ekep

Ιδιωτικό ΚΕΠ Σπάρτης i-ekep. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες, την πληρωμή λογαριασμών και άλλες υποθέσεις.