Σφάλμα Συναλλαγής

Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ

H ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

 

Συνήθεις Λόγοι Μη πραγματοποίησης της συναλλαγής

  1. Λανθασμένη Καταχώριση των στοιχείων της Κάρτας σας.
  2. Υπέρβαση του Πιστωτικού Ορίου της Κάρτας σας.
  3. Χαμηλή Ποιότητα της Σύνδεσης σας με το Internet.
  4. Ξαφνική Διακοπή της Σύνδεσης σας με το Internet.

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά…