Λογιστής Νίκος Τσαπτσάλης

Λογιστής στο Παλαιό Φάληρο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ/Φοροτεχνικός, με 30ετή εμπειρία – γνώση του αντικειμένου (Λογιστικός Τομέας), αναλαμβάνει:
Την ίδρυση εταιρειών ΙΚΕ – ΕΠΕ – ΑΕ – ΟΕ – ΕΕ – Ατομική επιχείρηση.
Την οργάνωση – επίβλεψη λογιστηρίων.
Τήρηση βιβλίων (απλογραφικά-διπλογραφικά).
Μισθοδοσία, εργατικά, επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ.
Φορολογικές δηλώσεις – Υποχρεώσεις – Ισολογισμοί.

Αναζητεί συνεργασία με επιχειρήσεις & Λογιστικά Γραφεία για την κάλυψη όλων των λογιστικών – φορολογικών υποχρεώσεων, σε όλη την Αττική, προσφέροντας χαμηλές τιμές, και αξιοπιστία.
email: [email protected], [email protected]