Υπηρεσίες Φύλαξης Guard Security

Συστήματα Συναγερμού – Φύλαξης, Υπηρεσίες Καθαρισμού

Αντικείμενο της εταιρίας είναι αφενός η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, ο σχεδιασμός, η παρουσίαση ολοκληρωμένων προτάσεων, η εγκατάσταση και η συντήρηση συστημάτων ασφαλείας, οι οποίες καλὑπτουν ὁλο το φάσμα των υπηρεσιών ασφαλείας των κτιριακών εγκαταστάσεων και αφετέρου η παροχή υπηρεσιών καθαρή.

Η μακροχρόνια εξειδίκευσή της στα συστήματα ασφαλείας και στις υπηρεσίες καθαρισμού, της δίνουν ένα σαφές προβάδισμα σε ὁτι άφορα τη διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων στα πεδία που δραστηριοποιείται, όπως:
Εμπορικά κέντρα, Κέντρα άθλησης, Κτιριακά συγκροτήματα, Συγκροτήματα κατοικιών

Δέσμευση της εταιρίας
Σαφής δέσμευση της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών / προϊόντων και του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί τόσο στον τομέα των υπηρεσιών ασφαλείας όσο και στον τομέα υπηρεσιών καθαριότητας.

Η εταιρία εκτελεί τα συμβόλαια που αναλαμβάνει με σαφείς εγγυήσεις για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της σύμβασης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων στοχεύοντας πάντα στην πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.

New Security D.Ph

New το δικό σας κέντρο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ασφαλείας, συναγερμοί, κάμερες, συναγερμοί σπιτιών, συναγερμοί ασφάλεια.

Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού, Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας