Οικονομίδης Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός

Ο Χρήστος Οικονομίδης και οι συνεργάτες μηχανικοί παρέχουν υπηρεσίες μηχανικού καθώς και σχεδιασμό – μελέτη και συμβουλευτική. Σκοπός μας είναι η άρτια καθοδήγηση και η υλοποίηση άριστου αποτελέσματος.

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών.
Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.
Εργασίες Προμετρήσεων – Επιμετρήσεων Τεχνικών Έργων.